Mechanische bewerking

Mechanische bewerking speelt een belangrijke rol in de vorming en verbetering van staal. Het betreft een reeks van technieken die worden ingezet om het staal te modificeren en te optimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld het boren, frezen en draaien van staal, waarbij elk proces unieke eigenschappen en voordelen met zich meebrengt.

Boren van staal

Boren is een essentieel proces in de mechanische bewerking van staal. Hierbij wordt een draaiend snijgereedschap – een boor – gebruikt om gaten in het staal te maken. Dit proces creëert ronde gaten en kan variëren in complexiteit, afhankelijk van de gewenste diepte en het type gat.

Doorlopende gaten

Bij doorlopende gaten wordt het staal van de ene kant naar de andere kant doorboord. De gaten gaan dus volledig door het materiaal. Het boren van doorlopende gaten in staal is vrij eenvoudig. Dit komt doordat er geen specifieke diepte moet worden gecontroleerd. De boor wordt eenvoudigweg door het materiaal geduwd tot hij er aan de andere kant uitkomt.

staal boren

Doorlopende gaten worden gebruikt voor diverse doeleinden. Denk hierbij aan het vastzetten van onderdelen met bouten of schroeven, het toestaan van lucht- of vloeistofstroom of het creëren van doorgangen voor kabels of leidingen. Het zijn de meest voorkomende soorten gaten die in mechanische bewerking worden gemaakt.

Blinde gaten

In tegenstelling tot doorlopende gaten, gaan blinde gaten niet helemaal door het materiaal heen. Het boren van blinde gaten in staal vereist dan ook meer precisie. De diepte van het gat moet namelijk nauwkeurig worden gecontroleerd.

Blinde gaten worden vaak gebruikt als het noodzakelijk is om een schroef of bout vast te zetten, zonder dat deze aan de andere kant van het materiaal uitsteekt. Ook worden blinde gaten gebruikt bij het creëren van gaten voor pinnen of het bevestigen van andere onderdelen in machines en andere apparaten.

Verzonken gaten

Verzonken gaten zijn speciaal ontworpen gaten die aan de bovenkant breder zijn dan aan de onderkant. Deze gaten maken het mogelijk om de kop van een schroef of bout volledig in het materiaal te verzinken, zodat deze gelijk zijn met of onder het oppervlak van het materiaal.

Dit is handig in situaties waar het belangrijk is dat de kop van de schroef of bout niet uitsteekt en het oppervlak glad blijft. Denk bijvoorbeeld aan een tafelblad waar je geen schroeven wilt voelen als je je hand eroverheen beweegt. Of een machineonderdeel dat moet passen in een beperkte ruimte.

Het maken van een verzonken gat vereist meestal twee stappen: eerst wordt een standaard gat geboord met een gewone boor en vervolgens wordt de opening van het gat verbreed met een verzinkboor.

Staal frezen

Ook frezen is een veelgebruikte methode in de mechanische bewerking van staal en andere materialen. Het is een verspanende bewerking waarbij een roterend snijgereedschap – de frees – wordt gebruikt om materiaal te verwijderen.

Bij frezen wordt het staal vastgehouden in een klem of een andere vorm van spanning, terwijl de frees over het materiaal beweegt en overtollig materiaal afsnijdt om de gewenste vorm te bereiken. Frezen kan worden gebruikt om een breed scala aan vormen en details te creëren. Denk hierbij aan sleuven, groeven, uitsparingen en contouren. 

Er zijn verschillende soorten frezen zoals vlakfrezen, ruwfrezen, fijnfrezen, profielfrezen en contourfrezen. Het soort frees dat wordt gebruikt, hangt af van de specifieke taak.

Draaien van staal

Ook draaien is een veelgebruikt proces in de mechanische bewerking van staal. Draaien vindt plaats op een draaibank. Het staal draait, terwijl een enkel snijpunt van een snijgereedschap langs het oppervlak van het draaiende staal beweegt. Dit resulteert in het verwijderen van materiaal en vormt het staal in het gewenste profiel. Draaien wordt vaak gebruikt voor het creëren van cilindrische of conische vormen in staal.

CNC draaien van staal