PRIVACY STATEMENT MERWESTAAL

Merwestaal (Merwestaal Moerdijk BV, Merwestaal Op Maat BV en Merwestaal Metalworking BV), gevestigd aan de Transitoweg 11, 4782 SM Moerdijk, levert staal en verleent daaraan gerelateerde diensten in binnen- en buitenland. Merwestaal verwerkt daarbij persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk, we respecteren uw privacy. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij bij Merwestaal omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Merwestaal verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en/of die wij van u verzamelen. 

 • Wanneer u een offerte bij ons opvraagt: gebruikt Merwestaal de gegevens die u aan ons (heeft) verstrekt om de offerte uit te brengen, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat: gebruikt Merwestaal de gegevens die u ons (heeft) verstrekt om de overeenkomst uit te kunnen voeren, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.
 • Wanneer u onze website(s) bezoekt: verzamelt Merwestaal gegevens over uw activiteiten op onze website, uw internetbrowser en apparaat type. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Cookies. Voor meer informatie kunt u onze Cookie verklaring raadplegen www.merwestaal.nl/privacy. Voorts verzamelt en verwerkt Merwestaal de gegevens die u via het contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Doelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Merwestaal gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen en verstrekken van offertes
 • Contact met u op te kunnen nemen indien nodig voor het verlenen van onze diensten en/of leveren van onze producten
 • Voor financiële afwikkelingen        
 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of productenportfolio
 • Ter verbetering van onze website en/of het aanbod van producten en diensten
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Voor marketingdoeleinden

Sollicitanten
De persoonsgegevens die u als sollicitant aan Merwestaal ter beschikking stelt (persoonsgegevens, curriculum vitae, motivatiebrief) worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het sollicitatiedoel. Deze gegevens worden door ons verwijderd binnen een redelijke termijn na het vervullen van de vacature waarop de sollicitatie was gericht. Gegevens van sollicitanten worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens
Merwestaal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en het verlies of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. 

Delen van persoonsgegevens
Merwestaal verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen bijvoorbeeld zijn onze toeleveranciers, transporteurs en externe dienstverleners (zoals IT-dienstverleners). Voor zover deze dienstverleners als verwerkers onder de AVG worden aangemerkt, heeft Merwestaal, ter waarborging van de beveiliging van uw persoonsgegevens, met hen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn
Merwestaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Uw privacyrechten

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om correctie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • U hebt het recht Merwestaal te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, dan wel de verwerking daarvan te beperken.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid(overdracht van uw gegevens). Dit houdt in dat u ons kunt verzoeken om uw digitale persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde derde organisatie te sturen. 

Kort samengevat heeft u het recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u sturen aan: Merwestaal Moerdijk BV, t.a.v. Privacy, Transitoweg 11, 4782 SM Moerdijk, of per e-mail privacy@merwestaal.nl.  We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om adequate identificatie. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social Media
Op onze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn en Facebook. Merwestaal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. 

Wijzigingen
Merwestaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie vindt u op de website van Merwestaal. 

COOKIEVERKLARING MERWESTAAL

Merwestaal maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.Bij uw eerste bezoek aan onze website, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. 

Merwestaal maakt zowel gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor het goed functioneren van de website, als van analyse en tracking cookies. Voor deze laatste maakt Merwestaal gebruik van de Analytics dienst van Google Inc. (Google Analytics), die via deze website de cookies plaatst. De informatie die hierdoor wordt verzameld, wordt door Merwestaal gebruikt om haar website te verbeteren en om de bezoekers daarvan van gerichte, passende, advertenties te kunnen voorzien. In dat kader is het ook mogelijk dat cookies van derden worden geplaatst. Voor het plaatsen van analyse en tracking cookies heeft Merwestaal uw toestemming nodig. 

De informatie die door Google Analytics wordt verzameld betreft gegevens van het apparaat waarmee de website wordt bezocht (zoals IP-adres), gegevens over het bezoek- en klikgedrag op de website, en gegevens over de bezoeker. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet gekoppeld aan het IP-adres. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, op basis waarvan Google de verzamelde gegevens niet voor eigen diensten mag gebruiken en niet met derden mag delen. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Wij gebruiken op onze website de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technieken:

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Merwestaal.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat Merwestaal.nl Gebruikt door Google Analytics voor het beperken van het aantal internetverzoeken. Session HTTP Cookie
_gid Merwestaal.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie
CookieConsent Merwestaal.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Deze cookies kunnen van tijd tot tijd worden aangevuld of vervangen, eventueel door cookies van derden (zoals adverteerders). Bij wijziging in de cookies van deze website zal ook deze cookieverklaring worden aangepast en zal u – zo nodig – opnieuw om toestemming worden verzocht. U kunt uw toestemming om cookies te plaatsen op ieder moment weer intrekken door de cookie-instellingen via de link in onze cookie banner te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.