CBAM: wat je moet weten over het Carbon Border Adjustment Mechanism

De Europese Unie neemt maatregelen om haar klimaatdoelstellingen te bereiken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een van de meest recente ontwikkelingen is de invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism, oftewel CBAM. Dit mechanisme, gericht op koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens, heeft behoorlijke gevolgen voor de import van staal en de Europese economie. Wij lichten je graag in over wat dit inhoudt en welke gevolgen je zoal kunt verwachten.

Wat is CBAM?

CBAM is een mechanisme dat bedoeld is om koolstofemissies te verminderen door importeurs van bepaalde goederen, waaronder staal, te verplichten een heffing te betalen op basis van de koolstofuitstoot van die goederen. Het doel is om een gelijk speelveld te creëren tussen Europese producenten die al moeten voldoen aan strenge CO2-normen en importeurs uit landen met minder strikte milieuregels. CBAM is overigens niet alleen van toepassing op staal, maar ook op andere producten met een hoge koolstofvoetafdruk, zoals cement, aluminium en elektriciteit.

CBAM

Effect op de staalprijzen

De invoering van CBAM zal onvermijdelijk invloed hebben op de prijs van staal. De heffing op geïmporteerd staal kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de staalprijzen, mogelijk wel tientallen procenten. De exacte prijsstijging zal afhangen van verschillende factoren, zoals de koolstofintensiteit van het geïmporteerde staal, de internationale staalmarkt en de concurrentiepositie van Europese staalproducenten. Dit betekent in ieder geval dat klanten die staal importeren, zoals bouwbedrijven en fabrikanten, hogere kosten kunnen verwachten.

Dit kan ook een domino-effect veroorzaken in andere sectoren die afhankelijk zijn van staal, zoals de auto-industrie en infrastructuurprojecten. Hogere staalprijzen kunnen leiden tot prijsverhogingen voor eindproducten, wat uiteindelijk de consumentenprijzen kan beïnvloeden.

Gevolgen voor klanten

De hogere staalprijzen kunnen flinke gevolgen hebben voor bedrijven en hun projecten. Materiaal kopen wordt duurder, wat betekent dat het langer duurt voordat een investering is terugverdiend. Dit kan de financiële haalbaarheid van projecten onder druk zetten en zelfs leiden tot het herzien van budgetten en plannen. Voor bedrijven die internationaal handelen, is het belangrijk om te weten dat CBAM niet alleen gevolgen heeft voor de directe kosten van geïmporteerd staal, maar ook voor de totale kosten van hun projecten en producten.

Daarnaast kunnen hogere staalprijzen de concurrentiepositie van bedrijven aantasten, vooral als hun concurrenten materialen uit andere bronnen kunnen betrekken tegen lagere kosten. Dit kan de winstgevendheid van bedrijven beïnvloeden en mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor hun eigen klanten. 

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van staal voor hun productie, zoals fabrikanten, bouwbedrijven en aannemers, kunnen de verhoogde kosten door CBAM ook gevolgen hebben voor hun leveranciersketen en hun relaties met klanten en partners. Vertragingen en kostenstijgingen kunnen projecten uitstellen en de reputatie van bedrijven schaden. 

Merwestaal helpt bij bewustwording en voorbereiding

Bij Merwestaal willen we onze klanten bewust maken van de aankomende veranderingen door CBAM. We willen voorkomen dat klanten voor verrassingen komen te staan wanneer de heffingen worden doorgevoerd. Door tijdig op de hoogte te zijn van CBAM, kunnen klanten hun plannen aanpassen en zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen.

Daarnaast kunnen bedrijven profiteren van onze expertise en begeleiding bij het navigeren door de nieuwe regelgeving. We kunnen klanten helpen met het evalueren van hun huidige projecten en inkoopstrategieën, en suggesties doen om de impact van CBAM te minimaliseren. Dit kan variëren van het herzien van hun supply chain tot het overwegen van alternatieve materialen of leveranciers. En denk bijvoorbeeld aan groen staal.

We raden klanten aan om vooruit te plannen en mogelijke budget aanpassingen en vertragingen in projecten in overweging te nemen. Het is belangrijk om de nodige stappen te ondernemen om toekomstige uitdagingen te beperken, zodat bedrijven hun doelen kunnen blijven nastreven en hun projecten efficiënt kunnen blijven uitvoeren.

Externe bronnen

Voor meer informatie over CBAM kun je de websites van de Belastingdienst en de Douane raadplegen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van CBAM en kunnen je voorzien van gedetailleerde informatie over de heffingen en de implementatie ervan.

Conclusie

CBAM is een belangrijke ontwikkeling die de Europese economie en de import van staal sterk zal beïnvloeden. Wij willen onze klanten helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en hen voorzien van hoogwaardige staalproducten tegen eerlijke prijzen. Het is van groot belang dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen en zich hierop voorbereiden.

Bij Merwestaal staan we klaar om onze klanten te begeleiden bij dit proces. We bieden niet alleen advies, maar ook praktische oplossingen en alternatieven om aan jouw behoeften te voldoen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij je kunnen helpen bij het begrijpen van CBAM en de invloed ervan op jouw bedrijf. Zo zorgen we ervoor dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen en met vertrouwen vooruit kunt kijken.

staal coils